يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه خواص مواد

پژوهشكده سرامیک

گروه تحقیقاتی: سرامیک‌های مهندسی

کد و آزمون قابل ارائهتوضیحات

PXR- دستگاه یا فرآیند آزمون XRD (پژوهشکده سرامیک)

آنالیز پراش پرتوهای ایکس، تهیه طیف و الگوی پراش

PDE- دستگاه یا فرآیند دیلاتومتر تعیین ضریب انبساط حرارتی مواد فلزی و سرامیکی، دمای انتقال به شیشه در نمونه های شیشه و لعاب و غیره
PZT- دستگاه یا فرآیند زتا سایزر اندازه گیری توزیع اندازه ذرات در محدوده نانو، اندازه قطر هیدرودینامیکی ذرات برحسب نانومتر، اندازه گیری پتانسیل زتا
PVE- دستگاه یا فرآیند رئومتری (ویسکومتری) اندازه گیری ویسکوزیته دوغابها و رزینها و روغنها، مشاهده رفتار رئولوژی و ویسکوالاستیک پلیمرها و خمیرها و غیره
PSD- دستگاه یا فرآیند آزمون tiffSTA اندازه گیری همزمان اختلاف دمای بین نمونه مجهول و نمونه مرجع، تغییرات وزن نمونه مجهول بعنوان تابعی از درجه حرارت، بررسی رفتار حرارتی مواد از نظر نقطه ذوب، تبخیر،تصعید و غیره
PSR- دستگاه یا فرآیند فتولومینسانسtiff اسپکتروفتومتر LS
PDE- دستگاه یا فرآیند دیلاتومترtiff  
PVE- دستگاه یا فرآیند رئومتری (ویسکومتری)tiff  
PZT- دستگاه یا فرآیند زتا سایزرtiff  

نام قبلی این آزمایشگاه: ارزیابی خواص

تلفن داخلی: 308