يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه الکتروسرامیک

پژوهشکده و گروه تحقیقاتی: پژوهشكده سرامیك - الکتروسرامیک

نام آزمایشگاه: الکتروسرامیک

کد و آزمون قابل ارائهتوضیحات

AFV- دستگاه یا فرآیند کوره تیوبی (نیمه هادیها)

در دمای ۳۹۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ ساعت در کوره تحت اتمسفر هیدروژن

PZV- دستگاه یا فرآیند پتانسیو استات (EG&G)tiff  بررسی الکتروشیمی نمونه های جامد و محلول
 PZW- دستگاه یا فرآیند تست پیل سوختیtiff