يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه رشد بلور

پژوهشكده نیمه هادیها

گروه تحقیقاتی: رشد بلور

کد و آزمون قابل ارائهتوضیحات

AFT- دستگاه یا فرآیند اسپکترو فتومتر مادون قرمز (FTIR و IR )tiff

آنالیز پراش پرتوهای ایکس، تهیه طیف و الگوی پراش

AMS- دستگاه یا فرآیند میکروسکوپ نوری تعیین ضریب انبساط حرارتی مواد فلزی و سرامیکی، دمای انتقال به شیشه در نمونه های شیشه و لعاب و غیره