يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه ساخت قطعات

پژوهشكده نیمه هادیها - گروه ساخت قطعات

کد و آزمون قابل ارائهتوضیحات

ACR- دستگاه یا فرآیند لایه نشانی به روش کند و پاش DCtiff

تهیه لایه های نازک از مواد فلزی و کاربردهای میکروسکوپ الکترونی، ایجاد کاتالیست های فلزی بر روی انواع سطوح

 

اعضای هیات علمی

 

تلفن داخلی: 302