يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه شناخت مواد

پژوهشكده نیمه هادیها - گروه شناخت مواد

 

کد و آزمون قابل ارائهتوضیحات

AXR- دستگاه یا فرآیند آزمون XRD1 پژوهشكده نيمه هاديها با امكان شناسائي فاز tiff

آنالیز پراش پرتوهای ایکس،تهیه طیف و الگوی پراش،کارشناس دستگاه:آقای نورائی

AXP- دستگاه یا فرآیند آزمون XRD2 پژوهشكده نيمه هاديها با امكان شناسائي فازtiff آنالیز پراش پرتوهای ایکس، تهیه طیف و الگوی پراش
AAA- دستگاه یا فرآیند آزمون tiff AAS آنالیز کمی عناصر و تعیین غلظت نمونه، اندازه گیری تا 60 عنصر از جدول تناوبی
AAF- دستگاه یا فرآیند آزمون tiffAFM تعیین اندازه ذرات، توپوگرافی سطح، محاسبه پارامترهای زبری و غیره
ACS- دستگاه یا فرآیند اندازه گیری کربن و گوگردtiff اندازه گیری همزمان و سریع عناصر کربن و گوگرد در انواع مواد گوناگون،نمونه ها بایستی بصورت جامد یا پودر و یا براده باشد
ARP- دستگاه یا فرآیند آزمون فلورسانس اشعه ايكس tiffXRF2  
AXF- دستگاه یا فرآیند آزمون فلورسانس اشعه ايكس tiffXRF1  

اعضای هیات علمی:

مدیر فنی: خانم مهندس نادی شجاعی

کارشناسان:

  • خانم مهندس بیتا جمالی نیک (داخلی 311-367-317)
  • خانم مهندس ثریا برنای زنوزی (داخلی 313)
  • خانم مهندس سحر طیب طاهر (داخلی 340)
  • خانم مهندس سمانه غفرانی (داخلی 318)
  • روح الله کاشانکی (داخلی 319)
  • سیامک نورایی (داخلی 342)

کاردان:

  • طاهر دین محمد پور (داخلی 311)