يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

عملیات حرارتی

 

 

 

  پرس گرم و تفجوشی با روش SPS    کارشناس:                                          تلفن داخلی:
  آون (نیمه هادی ها)   کارشناس:                                          تلفن داخلی:
 آون (آزمایشگاه نانومواد)     کارشناس:                                          تلفن داخلی:
  آون (آزمایشگاه شناخت مواد)    
 کوره آزمایشگاهی تحت خلاء بالا   حداکثر دما 1200 درجه سانتیگراد  
 کوره (پایلوت)   حداکثر دما 1700 درجه سانتیگراد - صنعتی  
 کوره باکسی (آزمایشگاه نانومواد)  حداکثر دما 1200 درجه سانتیگراد  
  کوره باکسی (آزمایشگاه بیومواد)  حداکثر دما 1700 درجه سانتیگراد  
 کوره باکسی (آزمایشگاه شناخت مواد)  حداکثر دما 1200درجه سانتیگراد   
 کوره باکسی (آزمایشگاه ساخت قطعات)  حداکثر دما 1400 درجه سانتیگراد   
  کوره باکسی (پژوهشکده سرامیک)  حداکثر دما 1700درجه سانتیگراد   
 کوره تیوبی (آزمایشگاه نانومواد)   حداکثر دما 1000درجه سانتیگراد- تحت اتمسفر  
 کوره تیوبی (آزمایشگاه استخراج)   حداکثر دما 1200درجه سانتیگراد