يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

کروماتوگرافی

 

 

 اسپکتروفتومتر (GCMS)tiff  اندازه گیری و شناسایی کمی و کیفی همه مواد آلی، جداسازی و شناسایی حلالها، جداسازی و شناسایی برشهای نفتی و...  کارشناس:                                         تلفن داخلی:
 کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)tiff  برای محیط زیست، صنایع دارویی، مواد بیوشیمیایی و...   کارشناس:                                         تلفن داخلی:
 آیون کروماتوگرافی tiff  توانایی آنالیزهای محیطی و آب، صنعت داروسازی، آنالیز غذایی   کارشناس:                                         تلفن داخلی: