سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰ | Tuesday 22 June 2021
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

پوشش دهی

 

 

 لایه نشانی به روش دورانی Spin coating- (آزمایشگاه ساخت قطعات)    کارشناس:                                          تلفن داخلی:
 لایه نشانی به روش دورانی Spin coating- (آزمایشگاه نانومواد)   کارشناس:                                          تلفن داخلی:
 لایه نشانی به روشRF - Sputtring     کارشناس:                                          تلفن داخلی:
 لایه نشانی به روش DC- Sputtring   کارشناس:                                          تلفن داخلی:
 لایه نشانی به روش پرتو الکترونی (EBD)   کارشناس:                                          تلفن داخلی:
 لایه نشانی به روش غوطه وری - Dip Coating (آزمایشگاه نانومواد)   کارشناس:                                          تلفن داخلی:
 لایه نشانی به روش غوطه وری - Dip Coating (آزمایشگاه ساخت قطعات)   کارشناس:                                          تلفن داخلی:
 لایه نشانی الکتروشیمیایی تحت پتانسیل با جریان ثابت - ECD    
 پوشش دهی پلاسما اسپری   کارشناس:                                          تلفن داخلی:
 دستگاه لیزر دی اکسید کربن   کارشناس:                                          تلفن داخلی: