يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

خواص الکتریکی و مغناطیسی

 

 

 اندازه گیری رسانایی الکتریکی  
 اندازه گیری پروفایل C-V  
 اندازه گیری اثر هال نمونه های بالک  
 اندازه گیری خواص دی الکتریک  
 اندازه گیری میدان مغناطیسی (گاوس متر)