يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

خواص مکانیکی

 

 

 استحکام خمشی 1  
 استحکام خمشی 2  
 استحکام فشاری  
 تست RUL  
 سختی سنجی  
 سایش پین بر دیسک  
 سختی سنجی ویکرز  
 تست سایش و ضریب اصطکاک ترکیبی (خطی و دورانی) - پژوهشکده انرژی  
اندازه گیری استحکام سرامیک ها - پژوهشکده سرامیک  
 خواص مکانیکی بیو مواد  
 راکتور آزمایشگاهی با دما و فشار قابل کنترل