يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه DSC

آنالیز حرارتی (DSC)

در محدوده دمایی (150-) تا (600) درجه سانتی گراد

با کنترل دقیق نرخ حرارت دهی در اتمسفرهای هوا و گازهای خنثی

در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین مقدار ماده (mg2)

  •  قابلیت تعیین چند برنامه دمایی
  •  تعیین دمای ذوب و تبخیر
  •  تعیین دمای کریستالیزاسیون
  •   اندازه گیری دمای انتقال شیشه ای (Tg)

تلفن داخلی: 304-383-316

مدیر گروه : دکتر واعظی
مدیر فنی: دکتر مظفری
کارشناس: نوشین جعفری