يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

خواص فیزیکی

 پژوهشكده فناوری نانو و مواد پیشرفته - گروه مواد نانو

کد و آزمون قابل ارائهتوضیحات
 اندازه و توزیع ذرات PSA  
 آزمون زتا سایزرtiff  اندازه گیری توزیع اندازه ذرات در محدوده نانو، اندازه قطر هیدرودینامیکی ذرات برحسب نانومتر، اندازه گیری پتانسیل زتا
 آزمون رئومتری (ویسکومتری)tiff  اندازه گیری ویسکوزیته دوغابها و رزینها و روغنها، مشاهده رفتار رئولوژی و ویسکوالاستیک پلیمرها و خمیرها و غیره
 اندازه گیری سطح ویژه به روش BET tiff  
 اندازه گیری دانسیته، جذب و تخلخل به روش ارشمیدس    
فراتراوا  
PDP- دستگاه یا فرآیند اندازه گیری چگالی پودر  
 اندازه گیری دانسیته  
 آزمون ترشوندگی استاتیک  
 بررسی خواص نانوسیال  
 ویسکوزیمتر