دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | Monday 4 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

دفاعيه پروپوزال آقای مهندس محسن صادقپور مطلق 1401/10/04

 جلسه دفاعيه پروپوزال دكترا

عنوان: «تحليل پارامترهاي موثر بر خواص مكانيكي سراميك هاي دنداني زيركونيايي رخنه دهي شده با شيشه سراميك»        

نام و نام خانوادگي دانشجو: محسن صادقپور مطلق          
رشته تحصيلي: مهندسي مواد                                          مقطع : دكتري 98
زمان:  يكشنبه   1401/10/04                                           ساعت: 9:30
مكان: سالن شهيد عضدي


استادان راهنما: خانم دكتر سارا بني جمالي - آقاي دكتر بيژن افتخاري يكتا