جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

دفاع نهایی ارشد آقای مهندس عليرضا احمدي بخش 1401/11/25

جلسه دفاعيه كارشناسي ارشد
 عنوان: « بهبود انتقال حرارت وخواص ترموديناميكي و رئولوژي نانو سيالات هيبريد بر پايه روغن ترانس- مطالعه تجربي»        

نام و نام خانوادگي دانشجو: عليرضا احمدي بخش             
رشته تحصيلي: مهندسي انرژي هاي تجديدپذير                  مقطع : كارشناسي ارشد98
زمان: سه شنبه  1401/11/25                                           ساعت: 13:00
مكان: سالن شهيد عضدي