دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | Monday 4 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

دفاع نهایی ارشد آقای مهندس محمدحسن رستمعلي 1401/11/30

جلسه دفاعيه كارشناسي ارشد
 عنوان: « بررسي تاثير جوانه زا و ميزان فاز كريستالي بر ميزان اتلاف امواج الكترو مغناطيس در شيشه سراميك BAS»        

نام و نام خانوادگي دانشجو: محمدحسن رستعملي        
رشته تحصيلي: فناور ي نانو- نانو مواد                               مقطع : كارشناسي ارشد97
زمان: يكشنبه  1401/11/30                                          ساعت: 13:00
مكان: سالن شهيد عضدي