جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

دفاع نهایی دكترا آقای مهندس رحيم جهانديده 1401/12/13

جلسه دفاعيه نهايي دكترا

عنوان: «بررسي تاثير مورفولوژي پيش سازه هاي جامد، افزودني هاي مايع و جامد و حضور تركيبات آلي بر مشخصات مهندسي و رفتار بيولوژيكي سيمان آپاتيتي»

نام و نام خانوادگي دانشجو: رحيم جهانديده       
رشته تحصيلي: مهندسي پزشكي- بيومواد         مقطع : دكتري  
زمان: شنبه   1401/12/13                               ساعت: 11:00
مكان: كرج- مشكين دشت- پژوهشگاه مواد و انرژي- سالن شهيد عضدي