جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

دفاع نهایی ارشد آقای مهندس حسين زارعيان 1401/11/30

جلسه دفاعيه كارشناسي ارشد
 عنوان: « ساخت و مشخصه يابي حسگر تركيبي به منظور سنجش گازهاي مرتبط با سوخت هاي جايگزين »        

نام و نام خانوادگي دانشجو: حسين زارعيان             
رشته تحصيلي: مهندسي انرژي هاي تجديدپذير          مقطع : كارشناسي ارشد98
زمان: يكشنبه  1401/11/30                                      ساعت: 9:30
مكان: سالن شهيد عضدي