دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | Monday 4 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

دفاع نهایی دكترا خانم مهندس منا شهلايي 1402/01/27

جلسه نهايي دفاعيه دكترا

عنوان: «بارگذاري سولفورافان در اگزوزوم جهت بهبود اختلال طيف اتيسم: تهيه، شناسايي، مطالعه رفتار رهايش و ارزيابي هاي خارج سلولي سامانه آهسته رهايش»       

نام و نام خانوادگي دانشجو: منا شهلايي              تعداد واحد: -
رشته تحصيلي: مهندسي پزشكي- بيومتريال         مقطع : دكتري
زمان:   يكشنبه   1402/01/27                            ساعت: 9:00
مكان:  سالن شهيدعضدي