پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ | Thursday 30 November 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

دفاعيه پروپوزال دکترا آقای مهندس سيداميد هدايتي 1402/07/05

جلسه دفاعيه پروپوزال دكترا   

عنوان: «سنتز و مشخصه يابي زيركونات هاي با آنتروپي بالاي (A=Y, La, Gd, Yb) A2Zr2O7 و بررسي خواص دما بالاي آن ها براي كاربرد در پوشش هاي سد حرارتي پيشرفته »

نام و نام خانوادگي دانشجو: سيداميد هدايتي        
رشته تحصيلي: مهندسي مواد                               مقطع : دكتري 98
زمان:  چهارشنبه   1402/07/05                            ساعت: 9:00
مكان: سالن شهيد عضدي

هيات داوران
استادان راهنما: آقايان دكتر محمد فرويزي - دكتر محمدرضا رحيمي پور
استاد مشاور: آقاي دكتر ميلاد بهاميريان
ممتحن خارجي: آقاي دكتر احسان طاهري نساج (دانشگاه تربيت مدرس)
ممتحنين داخلي: آقايان دكتر منصور رضوي - دكتر علي صداقت آهنگري
نماينده تحصيلات تكميلي: آقاي دكتر منصور رضوي