جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

دفاع نهایی ارشد خانم مهندس فاطمه عمراني نائيني 1402/07/15

جلسه دفاعيه نهايي كارشناسي ارشد      

عنوان: «كاهش دما و زمان كلسيناسيون پيزوسراميك نايوبات سديم پتاسيم سنتز شده به روش حالت جامد»       

نام و نام خانوادگي دانشجو: فاطمه عمراني نائيني      
رشته تحصيلي: مهندسي مواد- سراميك                    مقطع : كارشناسي ارشد 1397
زمان:  شنبه  1402/07/15                                      ساعت: 12:00
مكان: سالن شهيد عضدي

هيات داوران
استادان راهنما: خانم ها دكتر ليلا نيكزاد - دكتر هودسا مجيديان
استاد مشاور: آقاي دكتر تورج عبادزاده
ممتحن خارجي: خانم دكتر مريم شجاعي (دانشگاه صنعتي شاهرود)
ممتحن داخلي: آقاي دكتر علي صداقت آهنگري
نماينده تحصيلات تكميلي: آقاي دكتر علي صداقت آهنگري