چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ | Wednesday 29 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

 پروژه قراردادی مصوب در شورای پژوهشگاه؛

بررسی علت مشکل فولینگ؛ اصلی ترین مبدل حرارتی و افزایش دمای گاز ورودی به راکتورها

 

عنوان پروژه قرارداری: بررسی علت مشکل فولینگ یکی از اصلی ترین مبدل‌های حرارتی و افزایش دمای گاز ورودی به یک راکتور.

مجری : عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک.

هدف پروژه: ایجاد رسوب روی تیوب‌های مبدل حرارتی، قابلیت تبادل حرارتی را کاهش داده و دمای گاز خروجی افزایش قابل توجه می‌یابد که موجب مشکلات حادی در فرآیند تولید می‌گردد. منشاء این رسوبات می‌تواند مواد خام، آب، هوا، بخار محیط، نسوزها و غیره باشد که بیش از همه این عوامل، نسوزها احتمالاً موجب بروز این مشکل می‌شود و چون دسترسی مستقیم به رسوبات وجود ندارد، باید تمام نسوزها قبل و بعد از مصرف در فرآیند مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند تا با تحلیل نتایج، علت بروز مشکل شناسایی و مرتفع گردد. این پروژه شامل مراحلی همچون بررسی دقیق فرآیندها، شناسایی کامل نمونه های دریافتی، پیش‌بینی دلیل تشکیل و منشاء مواد موجود در رسوب، ارائه راه حل هایی جهت حذف و یا کاهش رسوبات، ارائه دستورالعمل‌ها و تعیین نحوه ترمیم و تعمیر نسوزها می‌باشد.