چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ | Wednesday 29 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه‌یافته در حوزه مهندسی پزشکی؛

تثبیت نانوذرات پروتئین-۵-فلورواوراسیل در ایروژل سلولز باکتریایی به عنوان یک سیستم رهایش  دارو  در درمان سرطان

 merc

دانشجو :  ملک نعمتیان

 مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 استاد راهنما :  دکتر مریم سعیدی فر- دکتر نوشین سلمان تبریزی      

زمینه کاربرد پروژه:  مهندسی پزشکی بیومواد- درمان سرطان

خلاصه پروژه:  سرطان یکی از مرگبارترین بیماری های جهان است. باتوجه به اثرات جانبی مصرف داروهای ضد سرطانی، می توان با طراحی یک سیستم رهایش دارو، اثربخشی دارو را افزایش داد و اثرات جانبی را به حداقل رسانید. در این تحقیق، سیستم رهایش دارو مبتنی بر سلولز و نانوذرات آلبومین طراحی شد.

سنتز نانوذرات آلبومین به روش حلال زدا انجام و از کراس لینکر اتیلن دی کلراید جهت پایداری استفاده شد. همچنین برای سنتز سلولز باکتریایی از سویه استوباکترزایلینوم به روش کشت در محیط هسترین-شرام استفاده شد. از طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) به منظور اثبات وجود پیوند‌های شکل گرفته توسط کراس لینکر استفاده شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(  (FESEMبه دست آمده از نانوذرات و سلولز باکتریایی نشان داد که ذرات آلبومین بصورت کروی شکل و اندازه یکنواختی در حدود ۲/۶۱-۹/۶۸ نانومتر دارند و سلولز باکتریایی بصورت رشته هایی با اندازه قطر ۹/۲۸-۵/۱۴ هستند.

آنالیز حرارتی( STA ) بر روی نمونه های داروی بارگذاری شده بر روی سلولز(BC@5FLU) و داروی بارگذاری شده بر روی سلولز بهمراه نانوذرات آلبومین( این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) انجام گردید و مشاهده شد که در هردو نمونه، با افزایش دما نمونه ها تخریب می شوند. میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) به منظور بررسی مورفولوژی سطح نمونه استفاده شد که نتایج به دست آمده با تصاویر FESEM  مطابقت داشت. چهار سیستم رهایش شامل دارو(5FLU)،دارو بهمراه نانوذرات(BSANP.5FLU)، BC@5FLUو این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  تعریف شد و رهایش ۱۰۰ درصد فقط برای نمونه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  بدست آمد و درصد کپسوله شدن دارو ۸۷/ ۵۵ درصد  و درصد بارگذاری دارو ۹۱/۲۹ درصد بدست آمد. همچنین مکانیزم رهایش بر روی سه نمونه 5FLU، BC@5FLU واین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    انجام شد و نمونه هدف، دارای مدل الگوی پپاس و هیگوچی و نوع رهایش فیکی بود. بنابراین، سیستم رهایش این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ،گزینه خوبی برای مطالعه درون تنی و گسترش این سیستم دارورسانی است.