چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ | Wednesday 29 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه‌یافته در حوزه مهندسی مواد-سرامیک؛

ایجاد رنگ زرد در شیشه سربی با استفاده از سولفیدکادمیوم

merc

دانشجو مهرناز سیروسیان

مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 استاد راهنما دکتر آیدا فائقی نیا- دکتر مسعود علیزاده

زمینه کاربرد پروژه:  مهندسي مواد-سرامیک؛  ادوات نوری غیر خطی، فیلترهای شیشه ای زرد رنگ، مبدل های رطوبت به آب، فوتوکاتالیست ها، مولد هارمونیک دوم.

 خلاصه پروژه: هدف از این کار مطالعه نقش نانو ذره سولفیدکادمیوم برای ایجاد رنگ زرد در شیشه سیلیکات سربی و همچنین مطالعه نقش دوگانه اکسیدروی در کنار سولفیدکادمیوم و تاثیر آن بر خواص اپتیکی شیشه سیلیکات سربی بوده است.

در این کار شیشه های سیلیکات سربی روی دار بسیار ویسکوز، با درصدهای مولی مختلف از رنگ دانه سولفیدکادمیوم به روش ریخته گری و ذوب تهیه شده و پس از تنش زدایی و  سنباده زنی عملیات حرارتی و آنیل شدند. رنگ نمونه ها بعد از ریخته گری و آنیل متغیر بود و پس از آن نمونه ها تحت آزمون های طیف سنجی های نور مادون قرمز و مرئی، فوتولومینسانس، پراش اشعه ایکس، چگالی و سختی قرار گرفتند.

در نتایج لومینسانس و اندازه گیری لبه جذب طیف سنجی مرئی، انتقال به طول موج های بالاتر و پس از آن انتقال به طول موج های پایین تر با روند عملیات حرارتی مشاهده شد که این شواهد به ترتیب رشد ذرات نانو سولفیدکادمیوم  و ورود سولفیدکادمیوم در چندوجهی های اکسیدروی را نشان می دهد.

نتایج حاصل از رنگ سنجی نمونه ها پس از عملیات حرارتی 610 درجه سانتی گراد نشان دهنده عملکرد سولفیدکادمیوم به عنوان رنگ دانه برای ایجاد رنگ زرد در نمونه LG-3 در حضور اکسیژن های غیرپل ساز با مقادیر عددی  (89/06=L)، (b=7/67) و ( 2/6- = a) گزارش شده است.