چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ | Wednesday 29 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه‌یافته در حوزه مهندسی پزشکی؛

رهایش آهسته داروی ضد سرطان 5- فلورواوراسیل از سیستم هوشمند نانوکامپوزیتی DNA - اگزوزوم

merc

دانشجو: مریم اورکی

مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد

 استاد راهنما  دکتر مریم سعیدی فر- دکتر معصومه جواهری

زمینه کاربرد پروژه:  صنعت دارویی و درمانی.

 خلاصه پروژه:  در سال های اخیر، سامانه های نانو در دارورسانی مورد توجه قرارگرفته است. هدف از توسعه این سامانه ها، رهایش کنترل شده دارو ، حفظ غلظت دارو در محدوه درمانی برای مدت زمان مناسب، اجتناب یا کاهش عوارض جانبی دارو و انتقال اختصاصی دارو به بافت هدف است. تحقیق پیش رو جهت تهیه سیستم دارو  رسانی مناسب بر اساس نانوذرات زیستی دئوکسی ریبونوکلئیک اسید و اگزوزوم (EXO) برای رهایش آهسته داروی ضد سرطان 5- فلورو اوراسیل انجام شد تا منجر به معرفی یک کاندیدای جدید دارویی بر پایه نانوساختارها با اثر درمانی بهتر ، سمیت کمتر و نیز تجمع دارو در محل اثر شود. در این پروژه ، از زیست ملکول DNA و اگزوزوم نانو زیست‌ سازگار جهت طراحی سیستم نانو کامپوزیتی DNA به همراه اگزوزوم استفاده شد. در این راستا، سه سامانه حامل داروی ضدسرطان 5- فلورواوراسیل(5-FU)  اعم از DNA تکی، اگزوزوم تکی  و نانوکامپوزیت DNA - اگزوزوم  تهیه و به منظور بررسی مورفولوژی از میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی (FESEM) استفاده شد. برای بررسی میانگین اندازه ذرات دستگاه زتا سایزر  به کاربرده شد. اثبات پایداری سامانه (5-FU@DNA) و (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید)  با استفاده از اندازه گیری پتانسیل زتا در هر مرحله انجام شد. پیوند های شیمیایی و حضور دارو در (5-FU@DNA) و (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) توسط آزمون طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) بررسی شد. بررسی رهایش طی 576 ساعت بررسی شد در مرحله پایانی، به منظور مقایسه میزان رهایش دارو ، طیف سنجی جذبی انجام شد. تصاویر میکروسکوپی گرفته شده نشان می دهد که نانو ذرات DNA ساختار میله ایی با قطر 34/04 نانومتر و 34/45 نانومتر و اگزوزوم ها ساختارهایی منفرد و جدا شده و ساختارهایی برجسته گرد و بدون فرورفتگی مرکزی هستند. در این پروژه میانگین اندازه ذرات سامانه (5-FU@DNA) 226 نانومتر و سامانه (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) ،  3018 نانومتر گزارش شد. پتانسیل زتا برای سامانه(5-FU@DNA)، 446- میلی ولت و برای سامانه (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) ، 312+ میلی ولت محاسبه شد. درصد بارگذاری دارو در سامانه (5-FU@DNA) و سامانه (5-(این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) ، به ترتیب 0/3% و 0/08% گزارش شد. رهایش انفجاری 5-FU از سامانه (5-FU@EXO) در 100 ساعت کامل انجام شد. رهایش انفجاری 5-FU از سامانه (5-FU@DNA) در 100 ساعت تا حدود 34% و  به دنبال آن رهایش با شیب ملایم تری ولی به صورت غیر یکنواخت تا 576 ساعت و حدود 83% انجام شد. رهایش انفجاری 5-FU از سامانه (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) در 100ساعت تا حدود 52% انجام شد ولی سپس رهایش تقریبا به صورت یکنواخت تا 576 ساعت و حدود 90% انجام شد که بالاترین درصد و یکنواخت‌ترین شکل رهایش دارو متعلق به سامانه (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) می‌باشد و نتیجه مطلوب‌تری نسبت به نمونه‌های دیگر گزارش شد. نانو ذرات اگزوزوم باعث شد که بیشترین و یکنواخت‌ترین میزان رهایش در (7/4=PH)، در حدود 90% انجام شد. نتایج نشان داد که رهایش دارو به طور کامل انجام شد و زمان رهایش در حضور نانوذرات افزایش یافت و نیز غلظت رها شده دارو در هر آزمون در حضور نانوذرات کمتر شد که نشان داد سیستم رهایش داروی(این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید)  در طولانی کردن زمان رهایش ، مناسب طراحی شد. مکانیسم عمده رهایش دارو از هر سه سامانه براساس نفوذ انجام شد.