يكشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday 5 December 2021
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

حراست

حراست

دفتر حراست پژوهشگاه با هدف برنامه ريزی، هماهنگي و استقرار سيستم مناسب، اقدامات تامينی و حراستی جهت حفاظت از پرسنل، اسناد و مدارک و تاسيسات پژوهشگاه تاسيس گرديده است.