چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ | Wednesday 27 September 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

حراست

حراست

دفتر حراست پژوهشگاه با هدف برنامه ريزی، هماهنگي و استقرار سيستم مناسب، اقدامات تامينی و حراستی جهت حفاظت از پرسنل، اسناد و مدارک و تاسيسات پژوهشگاه تاسيس گرديده است.