جمعه ۳ تير ۱۴۰۱ | Friday 24 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

فرم ها و آیين نامه های اداری

آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي منبع: امور اداری پژوهشگاه مواد و انرژی تاريخ درج: 1394/06/19
آیین نامه سازماندهی و تشکیلات منبع: امور اداری پژوهشگاه مواد و انرژی تاريخ درج: 1394/05/19
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی منبع: امور اداری پژوهشگاه مواد و انرژی تاريخ درج: 1394/05/19
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی منبع: امور اداری پژوهشگاه مواد و انرژی تاريخ درج: 1394/05/19
آيين نامه مالی و معاملاتی منبع: امور اداری پژوهشگاه مواد و انرژی تاريخ درج: 1394/05/19
فرم ارائه پیشنهاد منبع: امور اداری پژوهشگاه مواد و انرژی تاريخ درج: 1394/05/24

 

فرم انجام کار سربازی نخبگان منبع: امور اداری پژوهشگاه مواد و انرژی تاريخ درج: 1394/05/27
فرم انجام کار قراردادها منبع: امور اداری پژوهشگاه مواد و انرژی تاريخ درج: 1394/05/27
فرم تقاضای همکاری منبع: امور اداری پژوهشگاه مواد و انرژی تاريخ درج: 1394/05/27